Privacybeleid

Privacybeleid Portofoonheadsets.be – Hoornie BV

Over ons privacybeleid

Hoornie BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u
en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en
de daarop ontsloten dienstverlening van Hoornie BV. De ingangsdatum voor
de geldigheid van deze voorwaarden is 25/04/2018, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden
gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan
en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u
heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met
onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan
het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar
wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en
voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken.

 • NAW gegevens: Dit zijn
  de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij
  het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te
  controleren, te verwerken en naar u te verzenden.

 • E-mailadres: Uw
  e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te
  informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien van
  toepassing ontvangt u een track&trace code via de e-mail. Als u zich
  heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, zullen wij u van tijd tot tijd
  op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Mocht u onze nieuwsbrief
  niet meer wensen te ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de
  uitschrijflink onderin elke e-mail.

 • Telefoonnummer: In
  sommige gevallen hebben wij tijdens het klaarmaken van uw bestelling
  vragen die snel beantwoord moeten worden om ervoor te zorgen dat uw
  bestelling dezelfde dag nog verzonden kan worden. U kunt hier denken aan
  typfouten in de verzendgegevens.

 • IP-adres: Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, slaan wij uw IP adres op. Dit doen wij om fraude te voorkomen.

 • Betaalgegevens: Om uw
  order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde
  betaalomgeving. Wanneer u betaald worden uw gegevens in onze
  administratie en bij de bank en betaalservices (Mollie, Paypal, iDeal,
  Banken, Creditcardmaatschappijen & Billink achteraf betalen.)
  verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen
  koppelen.

 • Klantenservice: U kunt
  met contact met ons opnemen via de e-mail, live chatten, Facebook
  Messenger of via Instagram. Om onze service beter te maken en om te
  voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen, maken
  wij aantekeningen die wij bewaren. Telefoongesprekken kunnen worden
  opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dit laten wij u telefonisch weten.

 • Bewaartermijn: Uw
  gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om uw bestellingen af
  te handelen, inclusief garantie. Indien u geen account meer bij ons
  heeft, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is
  deze gegevens langer te bewaren. Voor de belastingdienst moeten wij
  onze administratie 7 jaar inzichtelijk houden en bewaren.

 • Surfgedrag: Bij elk bezoek aan onze website wordt uw
  surfgedrag opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina’s dat
  bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet
  persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid
  van onze website te verbeteren.

Webwinkelsoftware

Deze webwinkel maakt gebruik van WordPress in combinatie met Woocommerce.

E-mail en mailinglijsten

Sendgrid

Onze website maakt gebruik van Sendgrid, een derde partij die het
e-mailverkeer van onze nieuwsbrieven afhandelt. Alle nieuwsbrieven
worden verzonden via de servers van Sendgrid. Sendgrid zal uw naam en
e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail
die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijf’
link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website
ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig
verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Sendgrid beveiligd
opgeslagen. Sendgrid maakt gebruik van cookies en andere
internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend
en gelezen. Sendgrid behoudt zich het recht voor om uw gegevens te
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het
kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de
diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie
van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen
toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt
uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

Billink – Achteraf betalen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink. Billink
verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals
uw bankrekening- of creditcardnummer. Billink heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Billink behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Billink deelt in het
geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit)
persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Billink’s dienstverlening waarvoor zij
derden inschakelen. Billink bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review
achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en
e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en
woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh
contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het
doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten
behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen,
hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart
uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd
houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u
vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek

PostNL / DHL / bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket
bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL & bpost (de vervoerder)
voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de vervoerder delen. De vervoerder
gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat de vervoerder onderaannemers inschakelt, stelt
PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Fietskoeriers.nl

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket
bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van
Fietskoeriers.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met
Fietskoeriers.nl delen. Fietskoeriers.nl gebruikt deze gegevens alleen
ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat
Fietskoeriers.nl onderaannemers inschakelt, stelt Fietskoeriers.nl uw
gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd
direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en
wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een
later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet
toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te
voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond
van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem)
zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hoornie BV op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband
met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent
dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van
onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen
wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang
de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen
toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding
van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u
als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van
uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het
geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij
houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval
van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te
allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te
zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn
aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de
beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door
een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan
binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in
opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar
alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hoornie BV.
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)
verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde
individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij
verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op
met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst
om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen
informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google
kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op
die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze
informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties
(Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Hoornie BV

Hoornie BV / Portofoonheadsets.be
Westinghousestraat 36, 9727GX Groningen
KvK Groningen: 74922270
Btw-identificatienummer: NL860074481B01
E – info@portofoonheadsets.be
T – +31 (0)50 – 820 0321

Winkelwagen
Scroll naar boven

Portofoonheadsets.be

Support

Hallo👋, ik zag dat je onze website een bezoekje hebt gebracht. Bedankt voor je interesse!

Als je meer informatie wil of vragen hebt, sta ik samen met mijn collega's klaar om je te helpen. Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

1